Z Á S A D Y   O C H R A N Y   O S O B N Ý C H   Ú D A J O V - informácie podľa čl. 13 Nariadenia 
 
Štúdijný odbor Sanitár v školskom roku 2018/2019
začína dňa 12.9.2018 o 8:00 v budove školy.
 
Zavádzame separovaný zber odpadu - informácie.
Aktuálne informácie o štipendiu zverejnene 5.9.2018 nájdete TU

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:
Duchovné cvičenia žiakov
 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019:
10.-14. 9. 2018 Žiaci I.A a I.B sa v tomto týždni zúčastnili 3-dňových duchovných cvičení v Stropkov
3.9.2018
Slávnostné otvorenie šk. roka a sv. liturgia  FOTO

 
Staršie akcie nájdete v sekcii Školské akcie 2017/2018, prípadne v minulých školských rokoch.

 
TOPlist