OZNAM:

Rozvrh hodín bol aktualizovaný 1. 2. 2018
 
Oznamujeme záujemcom o večerné štúdium, že sa môžu prihlásiť na štúdijný odbor Zdravotnícky asistent alebo Sanitár.
 
Zavádzame separovaný zber odpadu - informácie.
Aktuálne informácie o štipendiu nájdete TU

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:
 
 

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018:
15. 3 2018 V rámci projektu IT Akadémia sa žiaci II. ročníka zúčastnia popularizačnej prednášky Veda v meste. 
13. 3. 2018 14. 3. 2018 Odborná exkurzia pre žiakov III. ročníka - Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, 1. súkromná nemocnica a.s., Košice Šaca                                  Odborná exkurzia pre žiakov III. ročníka - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Košice
13. 3. 2018 žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili Branného poldňa
5. 3. 2018 Odborná exkurzia pre žiakov IV.BZA  - Koordinačné stredisko IZS, Námestie mieru 3, Prešov
5. - 9. 3. 2018 Lyžiarský výcvik kurz  pre žiakov 1. ročníka
02 2018 Žiaci IV. BZA boli odmenení ako štvrtý úspešný tím zbierky - Úsmev ako dar v Prešovskom kraji a dve dievčatá ako najúspešnejšia dvojica z triedy boli odmenené krásnym spomienkovým darčekom. SPRÁVA
20. 2 2018 Na Veľvyslanectve Ruska na Slovensku sa uskutočnilo slávnostné ocenenie slovenských a ruských žiakov, ktorí sa zúčastnili Kvízu na znalosť spoločných stránok dejín Ruska a Slovenska. Radca-vyslanec Veľvyslanectva .V.Šabanov spolu s Jánom Čarnogurským - spolupredsedom poroty - odovzdali účastníkom diplomy a ceny. FOTO
Naše žiačky: Patrícia Duždová (2.BZA): diplom za 8. miesto + cena (medzi fotkami je aj jej fotka s cenami), Viktória Gubová (3.BZA): diplom za účasť
15. 2. 2018 v čase Veľkonočného pôstu v roku 2018 sme sa zapojili do verejnej zbierky TEHLIČKA, ktorej organizátorom je OZ SAVIO - mládež saleziánov. Zbierka bude prebiehať v budove našej školy. OZNAM  VYUŽITIE FINANCIÍ  KEŇA
8.2.2018 Slávnostná akadémia pri príležitosti sviiatku troch svätiteľov a Imatrikulácia prvákov sa uskutočnila v divadle A. Duchnoviča v Prešove. Foto
7.2.2018 Obvodné kolo v basketnale dievčat sa uskutočnilo v priestoroch školy ELBA Prešov. Dievčatá našej školy obsadili 2. miesto v skupine.
6.2.2018 Na Hotelovej akadémii v Prešove sa uskutočnilo obvodné kolo chlapcov vo volejbale. Naši chlapci obsadili 2. miesto v skupine. 
29.1.2018
Povedzme áno čistej vode Správa
18.1.2018 Na Spojenej škole Duchnovičova v Prešove sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v NEJ.Našu školu reprezentovali Šujetová (II.BZA) a Hižnajová (IV.AZA) - obsadila 5. miesto  
17.1.2018 2. miesto v skupine získali žiačky našej školy v obvodnom kole vo volejbale. Turnaj sa konal v hale SHŠ v Prešove. 
17.1.2018 Žiaci IV.BZA sa zúčastnili odbornej exkurzie v Útulku Archa, Greckokatolícka charita Pod Táborom v Prešove
16.1.2018 Žiaci IV. BZA sa zúčastnili na odbornej exkurzii vo FNsP Longman, Dialyzačné centrum.
16.1.2018
Prednáška CPPPaP Obchodovanie s ľuďmi - rizikové skupiny a riziká pri práci.
15.1.2018 Žiaci IV.AZA sa zúčastnili odbornej exkurzie na očnom oddelení a oddelení radiačnej onkológie vo FNsP v Prešove.
8.1.2018
Požehnanie priestorov našej školy duchovným správcom o. Kuzmiakom
22.12.2017
Adventný koncert pre žiakov a zamestnancov školy sa uskutočníl o 10:00 vo františkánskom kostole sv. Jozefa. Akcia financovaná RS
22.12.2017
Každoročne naši žiaci navštívia arcibiskupský úrad s vianočnou koledou a rovnako koledujú aj v priestoroch našej školy FOTO
22.12.2017
V hlasovaní o najoblúbenejsiu vianočnú skladbu našej školy vyhrala skladba Last Christmas (Wham!)
22.12.2017
Vyhlásenie výsledkov o najkrajšiu vianočnú výzdobu: 1. III.BZA  2. I.AZA  3. III.AZA  Ďakujeme všetkým za vytvorenie príjemnej vianočnej atmosféry. FOTO
19.12.2017
V školskom kole vo volejbale žiakov sa umiestnenie: 1. IV.AZA, 2. III.AZA, 3. II.AZA. Víťazné družstvo si zahralo priateľský zápas s učiteľmi školy - FOTO Akcia financovaná RS
15.12.2017
Žiaci prvého ročníka sa na hodinách občianskej náuky zapojili do Maratónu písania listov pod záštitou Amnesty international. Cieľom akcie bolo vyjadriť solidaritu s nespravodlivo trestanými ľudmi a osloviť priamo kompetentných. Listy žiaci adresovali generálnemu prokurátorovi na Slovensku, prezidentovi Čadu a úradníkovi v Pekingu. Veríme, že aj naše slová pomôžu zmeniť svet k lepšiemu. FOTO
12.12.2017
Olympiáda RUJ - školské kolo. V kategórii B1: 1. P. Duždová (II.BZA), 2.  L. Dragoňová (II.BZA), 3. K. Radačovská (II.BZA). V kategórii B2: 1. S. Smrek (IV.BZA), 2. V. Gubová (III.BZA), 3. P. Ferencová (IV.BZA),  Gratulujeme. FOTO Akcia financovaná RS
12.12.2017
Žiaci IV.BAZ sa zapojili do zbierky Úsmev ako dar. SPRÁVA  FOTO
11.12.2017
Spomienkové pásmo pri príležitosti 20. výročia básnika Ferdinanda Vokála, ktorý bol pedagógom našej školy. Akcia sa uskutočnila v priestoroch Knižnice P.O.Hviezdoslava a zúčastnili sa jej učitelia a žiaci školy, ktorí pripravili kultúrny program. SPRÁVA  FOTO
11.12.2017
Súťaž v zdobení medovníkov. Výťažok z predaja pôjde na charitu. Umiestnenie: 1. Miklošová (III.BZA), 2. Barkociová (III.AZA), 3. Strelcová (II.AZA), 4. Šibová (III.BZA), Najlepší chlapčenský výkon: Lukáč (III.AZA), Cena drevenej varešky: Ivanecká, Gaľová FOTO Akcia financovaná RS
8.12.2017
Súťaž o NAJ triedu tohto roku vyhrala II. AZA. Gratulujeme. FOTO Akcia financovaná RS
8.12.2017
Sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Ďakujeme, že ste k nám prišli. FOTO
6.12.2017
Našu školu navštívil sv. Mikuláš so svojim sprievodom. FOTO
5.12.2017
Olympiáda ľudských práv - školské kolo. Umiestnenie: 1. Dugasová(IV. BZA), 2. Kmečová (II.AZA), 3. Stariňáková (I.BZA) FOTO Akcia financovaná RS
27.11.2017
Olympiáda SJL - školské kolo. V katogórii A sa umiestnili: 1. Tarbajová III.BZA, 2. Hovancová III.AZA, 3. Šujetová III.AZA. V kategórii B: 1. Reváková II.AZA, 2. Bindasová I.BZA, 3. Strelcová II.AZA.  Foto Akcia financovaná RS
23.11.2017
Organizácia CPPPaP uskutočnila prednášku pre 2. ročník na tému Zvládanie záťažových situácií v škole a doma.
23.11.2017
V priestoroch našej školy sa uskutočnilo Darovanie krvi. Krv darovalo 26 darcov. Ďalsí odber krvi bude v mesiaci marec. Tesíme sa na Vás. Foto
21.11.2017
Na SZŠ sv. Alžbety v Košiciach sa uskutočnila spevácka súťaž Alžbetina ruža. Súťaže sa zúčastnili žiačky Dugasová (IV.BZA), Kmecová (III.BZA), Mizeráková (I.AZA), Papcunová (I.AZA) a Tarbajová (III.BZA) Akcia financovaná RS
21.11.2017
Olympiáda ANJ - školské kolo, Umiestnenie: 1. Gabriela Sedláková II.AZA, 2. Nikola Komečová II.AZA, 3. Lukáš Koscelník III.AZA Foto Akcia financovaná RS
21.11.2017
Olympiáda NEJ - školské kolo, Umiestnenie: 1. Kristína Šujetová II.BZA, 2. Soňa Hižnajová IV.AZA, 3. Karina Harčaríková II.BZA. Foto Akcia financovaná RS
20.11.2017
V spolupraci s CPPPaP sa pre žiakov 1. ročníka uskutočnila prednáška na tému Adaptácia a adjustácia na nové podmienky školy.
20.11.2017
Červené stužky Foto SPRÁVA
13.11.2017
Na našej škole sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže PISQWORKY, FOTO VÝSLEDKY
 
 

 
Staršie akcie nájdete v sekcii Školské akcie 2016/2017, prípadne v minulých školských rokoch.

 
TOPlist