Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého

 

Príjemné prázdniny prajeme všetkým našim žiakom,
 pokojnú dovolenku našim učiteľom a zamestnancom.
 Rodičom a partnerským organizáciam
 ďakujeme za spolupracu v tomto školskom roku
a tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2016/2017
 
Informacie pre prvákov  F TU
 

Prijímacie skúšky - večerné štúdium

Termín podávania prihlášok predĺžený do 31.7.2016
Oznamy
Stravovanie zabezpečuje: 
Gréckokatolícky seminár
bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
 Aktuálne projekty
 
  

Pozvánka na workshop
 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 Inovatívne vzdelávanie – cesta k úspechu vo vedomostnej spoločnosti

SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove úspešne reagovala na výzvu v Operačnom programe Vzdelávanie a bol jej schválený projekt s cieľom reformovať systém vzdelávania a odbornej prípravy so snahou o premenu tradičnej školy na modernú.
Úspešný projekt počíta s modernizáciou vzdelávacieho procesu, zavádzaním inovatívnych metód do vyučovania, moderných didaktických prostriedkov, prostriedkov IKT a so vzdelávaním pedagogických zamestnancov.
Projekt je realizovaný v SZŠ sv. Bazila Veľkého, Kmeťovo stromoradie 1, Prešov. Výsledkom projektu bude skvalitnenie odbornej prípravy žiakov na prácu zdravotníckeho asistenta, čo prispeje i k celkovému skvalitneniu práce v oblasti zdravotníctva nielen v tomto regióne, ale aj na území SR.
Doba trvania projektu:02/2014 – 11/2015
Bližšie informácie o projekte na stránke www.szssvbazpo.wbl.sk
Ďalšie informácie o projekte nájdete kliknutím na záložku Projekt - Inovatívne vzdlávanie alebo TU  
Renovabis 2013
Leonaro da Vinci - odborné stáže žiakov v Londýne (2012-2013)
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ www.modernizaciavzdelavania.sk  
Kurzy a školenia
Od 17.9.2009 sa môžete prihlásiť na Kurz prvej pomoci (Podrobnejšie v záložke Kurz prvej pomoci)  Prvý kurz sa uskutočnil 25.9.2009
 
  

 

 
TOPlist
Nástup do školy 5. septembra 2016
Do konca prázdnin ostáva...
týd
8
8
dny
8
8
hod
8
8
min
8
8
sec
8
8
Dátové centrum
Dátové centrum
Podporte našu školu
Podporte našu školu