Oznamujeme stravníkom, 

že stravu na dni od 18.12.2018 do 21.12.2018

je potrebné objednať/vyhlásiť

do 17.12.2018 do 14:00 hod.

Po tomto termíne stravovací systém stravu neobjedná ani nevyhlási z dôvodu uzávierky kalendárneho roka.

Za pochopenie ďakujeme.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Z Á S A D Y   O C H R A N Y   O S O B N Ý C H   Ú D A J O V - informácie podľa čl. 13 Nariadenia 
 
V termíne od 10.-14. decembra 2018 sa uskutočnia
konzultačné rodičovské združenia,
konkrétne termíny oznámia triedni učitelia jednotlivých tried prostredníctvom žiakov. 
Prosíme rodičov, aby kontaktovali triednych učiteľov.
 
Pozývame všetkých žiakov a zamestnancov školy na
sv. liturgie, ktoré budú vždy v pondelok o 7:10 v školskej kaplnke
 
 
Zavádzame separovaný zber odpadu - informácie.
Aktuálne informácie o štipendiu zverejnene 5.9.2018 nájdete TU

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:
 
21.12.2018 - vianočný koncert

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019:
12.12.2018 Na záver školského kola vo volejbale si zahralo výťazné družstvo žiakov s učiteľmi. Žiaci vyhrali  2:1. Gratulujeme. Pozrite si FOTO.
10.12.2018 Žiaci a učitelia zdobili medovníky. Výťažok z predaja bude určený na charitatívne účely. Všetkým ďakujeme. FOTO
10.12.2018 Školské kolo olympiády ľudských práv. FOTO
7.12.2018 Súťaž o NAJ triedu.  FOTO                                                                                   1. miesto - II. BZA  2. miesto - I. B a 3. miesto - II.AZA   
7.12.2018 Deň otvorených dverí. FOTO
6.12.2018 Školské kolo olympiády z RUJ. 1. Gubová (IV.BZA). 2. Duždová (III.BZA), 3. Dragoňová (III.BZA)
5.12.2018 Aj tento rok k nám zavítal sv. Mikuláš. O deň skôr :-) ale predsa.....  FOTO
28.11.2018 Žiaci našej školy sa zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom Rysavá jalovica. 
23.11.2018 Školské kolo olympiády zo SJL. Umiestnenie: Kategória A (3.a 4. ročník): 1. Tarbajová (IV.BZA), 2. Kmecová (IV.AZA), 3. Gubová (IV.BZA). Kategória B (1. a 2. ročník): 1. Čech (1.B), 2. Bindasová (II.BZA), 3. Karaffa (II.AZA)
19.11.2018 Školské kolo olympiady z NEJ
16.11.2018 Výber žiakov našej školy získal 5. miesto v skupine na akcii NIE DROGÁM
16.11.2018 Školské kolo olympiády z ANJ   FOTO
14.11.2018 Na ZŠ Sibírska v Prešove sa uskutočnilo obvodné kolo v stolnom tenise dievčat. Výber naších dievčat obsadil 3. miesto
12.11.2018 Speváckej súťaži "O Alžbetinu ružu" v Košiciach sa zúčastnili M. Tarbajová, P. Kmecová a D. Pavlík. M. Tarbajová získala 3. miesto v kategórii Náboženská pieseň
9.11.2018 Imatrikulácia prvákov  FOTO
9.11.2018 Oblastné kolo PISQWORKY FOTO
6.11.2018 Žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili na projekte Chuť žíť formou prednášok a workshopov na tému porúch prijímu potravy na Slovensku. SPRÁVA  FOTO
5.11.2018 Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili odbornej exkurzie v Psychiatrickej nemocnici Michalovce
5.11.2018 Žiaci prvých ročníkov absolvovali prednášku CPPPaP na tému Adaptácia a adjuktácia na nové podmienky školy.
3.11.2018 Stužková slávnosť IV.AZA
27.10.2018 Stužková slávnosť IV.BZA
26.10.2018 Žiacka školská rada organizovala Študentské voľby, v ktorých si žiaci školy, ktorí ešte nemajú volebné právo mohli vyskúšať, ako prebiehajú komunálne voľby. FOTO
26.10.2018 Online koncert - Príbeh hudby FOTO
25.10.2018 Darovanie krvi. Mali sme 30 úspešných darcov. Ďakujeme FOTO
oktober 2018 Opakovane sme sa zapojili do projektu Sviečka za nanarodené deti. SPRÁVA
10.10.2018 Výber chlapcov školy obsadil 4. miesto v skupine Futsal žiakov SŠ. Akcia sa konala na ŠŠ Ľ. Podjavorínskej
4.a 5. 10. 2018 Žiaci III.AZA sa zúčastnili na zbierke Ligy za duševné zdravie pod názvom Dni nezábudiek. SPRÁVA    FOTO
24.-28. 9. 2018 Žiaci III.AZA a III.BZA sa v tomto týždni zúčastnia 3-dňových duchovných cvičení Stropkove
09 2018 V septembri sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili na Dňoch dobrovoľníctva v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. SPRÁVA
21.9.2018 Naša škola sa ako každoročne zapojila do zvierky Biela pastelka, ktorá sa uskutočnila v priestoroch našej školy. Viac informácií získate TU
20.9.2018 Žiaci III.AZA sa zúčastnili odbornej exkurzie v Bardejovských Kúpeľoch
10.-14. 9. 2018 Žiaci I.A a I.B sa v tomto týždni zúčastnili 3-dňových duchovných cvičení v Stropkov
3.9.2018
Slávnostné otvorenie šk. roka a sv. liturgia  FOTO

 
Staršie akcie nájdete v sekcii Školské akcie 2017/2018, prípadne v minulých školských rokoch.

 
TOPlist