OZNAM:
 
Zavádzame separovaný zber odpadu - informácie.
Aktuálne informácie o štipendiu nájdete TU

PLÁNOVANÉ AKTIVITY:

Imatrikulácia prvákov, Lyžiarsky výcvikový kurz
  
ZREALIZOVANÉ AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018:
 
8.1.2018 Požehnanie priestorov našej školy duchovným správcom o. Kuzmiakom
22.12.2017 Adventný koncert pre žiakov a zamestnancov školy sa uskutočníl o 10:00 vo františkánskom kostole sv. Jozefa. Akcia financovaná RS
22.12.2017 Každoročne naši žiaci navštívia arcibiskupský úrad s vianočnou koledou a rovnako koledujú aj v priestoroch našej školy FOTO
22.12.2017 V hlasovaní o najoblúbenejsiu vianočnú skladbu našej školy vyhrala skladba Last Christmas (Wham!)
22.12.2017 Vyhlásenie výsledkov o najkrajšiu vianočnú výzdobu: 1. III.BZA  2. I.AZA  3. III.AZA  Ďakujeme všetkým za vytvorenie príjemnej vianočnej atmosféry. FOTO
19.12.2017 V školskom kole vo volejbale žiakov sa umiestnenie: 1. IV.AZA, 2. III.AZA, 3. II.AZA. Víťazné družstvo si zahralo priateľský zápas s učiteľmi školy - FOTO Akcia financovaná RS
15.12.2017 Žiaci prvého ročníka sa na hodinách občianskej náuky zapojili do Maratónu písania listov pod záštitou Amnesty international. Cieľom akcie bolo vyjadriť solidaritu s nespravodlivo trestanými ľudmi a osloviť priamo kompetentných. Listy žiaci adresovali generálnemu prokurátorovi na Slovensku, prezidentovi Čadu a úradníkovi v Pekingu. Veríme, že aj naše slová pomôžu zmeniť svet k lepšiemu. FOTO
12.12.2017 Olympiáda RUJ - školské kolo. V kategórii B1: 1. P. Duždová (II.BZA), 2.  L. Dragoňová (II.BZA), 3. K. Radačovská (II.BZA). V kategórii B2: 1. S. Smrek (IV.BZA), 2. V. Gubová (III.BZA), 3. P. Ferencová (IV.BZA),  Gratulujeme. FOTO Akcia financovaná RS
12.12.2017 Žiaci IV.BAZ sa zapojili do zbierky Úsmev ako dar. SPRÁVA  FOTO
11.12.2017 Spomienkové pásmo pri príležitosti 20. výročia básnika Ferdinanda Vokála, ktorý bol pedagógom našej školy. Akcia sa uskutočnila v priestoroch Knižnice P.O.Hviezdoslava a zúčastnili sa jej učitelia a žiaci školy, ktorí pripravili kultúrny program. SPRÁVA  FOTO
11.12.2017 Súťaž v zdobení medovníkov. Výťažok z predaja pôjde na charitu. Umiestnenie: 1. Miklošová (III.BZA), 2. Barkociová (III.AZA), 3. Strelcová (II.AZA), 4. Šibová (III.BZA), Najlepší chlapčenský výkon: Lukáč (III.AZA), Cena drevenej varešky: Ivanecká, Gaľová FOTO Akcia financovaná RS
8.12.2017 Súťaž o NAJ triedu tohto roku vyhrala II. AZA. Gratulujeme. FOTO Akcia financovaná RS
8.12.2017 Sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Ďakujeme, že ste k nám prišli. FOTO
6.12.2017 Našu školu navštívil sv. Mikuláš so svojim sprievodom. FOTO
5.12.2017 Olympiáda ľudských práv - školské kolo. Umiestnenie: 1. Dugasová(IV. BZA), 2. Kmečová (II.AZA), 3. Stariňáková (I.BZA) FOTO Akcia financovaná RS
27.11.2017 Olympiáda SJL - školské kolo. V katogórii A sa umiestnili: 1. Tarbajová III.BZA, 2. Hovancová III.AZA, 3. Šujetová III.AZA. V kategórii B: 1. Reváková II.AZA, 2. Bindasová I.BZA, 3. Strelcová II.AZA.  Foto Akcia financovaná RS
23.11.2017 Organizácia CPPPaP uskutočnila prednášku pre 2. ročník na tému Zvládanie záťažových situácií v škole a doma.
23.11.2017 V priestoroch našej školy sa uskutočnilo Darovanie krvi. Krv darovalo 26 darcov. Ďalsí odber krvi bude v mesiaci marec. Tesíme sa na Vás. Foto
21.11.2017 Na SZŠ sv. Alžbety v Košiciach sa uskutočnila spevácka súťaž Alžbetina ruža. Súťaže sa zúčastnili žiačky Dugasová (IV.BZA), Kmecová (III.BZA), Mizeráková (I.AZA), Papcunová (I.AZA) a Tarbajová (III.BZA) Akcia financovaná RS
21.11.2017 Olympiáda ANJ - školské kolo, Umiestnenie: 1. Gabriela Sedláková II.AZA, 2. Nikola Komečová II.AZA, 3. Lukáš Koscelník III.AZA Foto Akcia financovaná RS
21.11.2017 Olympiáda NEJ - školské kolo, Umiestnenie: 1. Kristína Šujetová II.BZA, 2. Soňa Hižnajová IV.AZA, 3. Karina Harčaríková II.BZA. Foto Akcia financovaná RS
20.11.2017 V spolupraci s CPPPaP sa pre žiakov 1. ročníka uskutočnila prednáška na tému Adaptácia a adjustácia na nové podmienky školy.
20.11.2017 Červené stužky Foto SPRÁVA
13.11.2017
Na našej škole sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže PISQWORKY, FOTO VÝSLEDKY
30.10.-4.11. Program EarthKAM druhé kolo fotenia z vesmírnej stanice ISS.
27.10.2017 Koncert INTEGRÁCIA v Poprade. SPRAVA A FOTO
25.10.2017 Žiaci IV.BZA sa zúčastnili exkurzie v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach. Akcia financovaná RS
20.10.- 2.11. Zbierka Sviečka za nenarodoné deti SPRÁVA
18.10.2017 Naša škola sa zapojila do projektu Milion deti sa modlí ruženec. Modlitbou za pokoj a jednotu vo svete sme sa v rovnakom čase zjednotili s deťmi z viac ako 70 krajín 
17. 10. 2017 Footsalový turnaj o pohár sv. Jána Zlatoústeho Akcia financovaná RS
16. 10. 2017 Divadelné predstavenie Eugen Onegin. Zúčastnili sa ho všetci žiaci školy. 
29. 9. 2017 Celoslovenská zvierka Dni nezábudiek. SPRÁVA
27. 9. 2017 V rámci programu EarthKAM organizacie NASA v spolupraci s Hvezdárňou a planetariom v Prešove mali žiaci I. a II. ročníka možnosť na hodinach INF nafotiť planetu ZEM z medzinarodnej vesmirnej stanice ISS. FOTO 
20.-21. 9. 2017 Zbierka biela pastelka. SPRÁVA  FOTO
19.-29. 9. 2017 Dni dobrovoľníctva, Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves sa zúčastnili žiaci z III. a IV. ročníka
18. 9. 2017 OH v Dome sv. Kozmu a Damiána. FOTO
13.-14. 9. 2017 duchovné cvičenia II. BZA Akcia financovaná RS
11.-12. 9. 2017 duchovné cvičenia II.AZA Akcia financovaná RS
7. 9. 2017 Sereď - Múzeum holokaustu - exkurzia žiakov 3. ročníka SPRÁVA   FOTO Akcia financovaná RS
4. 9. 2017 slávnostné otvorenie školského roka a sv. liturgia
   
 
Staršie akcia a nájdete v sekcii Školské akcie 2016/2017, prípadne v minulých školských rokoch.
 
TOPlist