HLAVNÉ ÚLOHY V DUCHOVNEJ OBLASTI

 Slúženie svätých liturgií:

Školská kaplnka

Kaplnka v školskom internáte

Počas hodín KNB - podľa harmonogramu

pondelok 710

streda 1830

Duchovné obnovy:

Pedagógovia

Žiaci

1 x mesačne

september - október 2018

Cirkevné sviatky oslávime spoločnou účasťou na svätej liturgii. Po liturgii bude pokračovať vyučovanie.
Prikázané sviatky oslávime účasťou na sv. liturgii a spoločným programom:
8. december  -  Počatie Pesvätej Bohorodičky sv. Annou
                         -  Deň otvorených dverí a súťaž  o NAJ triedu
                   -  spoločná sv. liturgia
30. január  - Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
                -  spoločná sv. liturgia
25. marec - Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
                    - Deň počatého dieťaťa, 24.3.2017              
Deň učiteľov oslávime na sviatok Troch svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Teológa a Jána Zlatoústeho.
TOPlist