Cieľom environmentálnej výchovy je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, na základe ktorých budú žiaci školy schopný chrániť a zlepšovať životné prostredie.
 

!!!Zavádzame separovaný zber odpadu !!!

Naša škola sa  v školskom roku 2017/18 zapojila do aktivity Čisté a zdravé mesto v spolupráci s TSM Prešov triedením troch druhov odpadu – plastov, kovov a papiera. Každý žiak, každý učiteľ a zamestnanec školy môže prispieť k tomu, aby sa odpad na našej škole triedil správnym spôsobom a tak prispeje k väčšej čistote a poriadku v škole a zároveň v meste, v ktorom žijeme.
Využime túto možnosť a svojím ekologickým správaním prispejme k zlepšeniu života na našej planéte Zem.
 
Zaujímavé webové stránky z oblasti environmentálnej výchovy
 
TOPlist