Oblasť

Koordinátor

Výchovné poradenstvo a Kariérové poradenstvo PhDr. Renáta Danková
Enviromentálna výchova Ing. Alena Sochová
Prevencia drogovej závislosti a protispoločenského správania PhDr. Milina Mikolajová
Výchova k manželstvu a rodičovstvu Mgr. Irena Širá
Telesná výchova Mgr. Vladimír Tančin
Informatizácia Ing. Zuzana Vargová
Žiacka školská rada Mgr. Martina Sabolová

 

 
TOPlist