Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove
organizuje
Kurzy prvej pomoci 
v súlade s vyhláškou č. 28/2008, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 352/2004,
na ktoré sa môžete prihlásiť od 17. 9. 2009.

Akreditované školenia budú prebiehať v špecializovanej učebni prvej pomoci.

 
 Radi Vám poskytneme informácie telefonický 051/7725302 alebo e-mailom kurzpp.szssvbazpo@wbl.sk
 

 

 
TOPlist