Miesto realizácie kurzu

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého, 

Kmeťovo stromoradie č. 1, 080 01 Prešov

Učebňa prvej pomoci
Termín konania

2 x týždenne 4 vyučovacie hodiny, vždy po 1600 hod.

1x týždenne (aj sobota) 8 vyučovacích hodín, začiatok kurzu na základe vzájomnej dohody s lektorom.
Lektori kurzu
Pedagogickí pracovníci školy s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch, ktoré absolvovali akreditovaný kurz Inštruktora prvej pomoci ministerstvom zdravotníctva.
Zoznam lektorov:
Mgr. Irena Bilecová
PhDr. Stanislava Cuperová
Mgr. Renáta Danková
Počet účastníkov na kurz Maximálne 10
Archivácia dokumentácie 5 rokov po ukončení kurzu.
 
TOPlist