Organizácia školského roka 2018/2019
 

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2019 (piatok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Termíny prázdnin:

Prázdniny
Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné
30. október 2018
(utorok)
31. október - 2. november 2018
5. november 2018
(pondelok)
vianočné
21. december 2018
(piatok)
 27. december 2018 -
 7. január 2019
 8. január 2019
 (utorok)
polročné
31. január 2019
(štvrtok)
 1. február 2019
 (piatok)
 4. február 2019
 (pondelok)
jarné
15. február 2019
(piatok)
 18. február -  22. február  
 2019
 25. február 2019
 (pondelok)
veľkonočné
17. apríl 2019
(streda)
 18. apríl - 23. apríl 2019
 24. apríl 2019
 (streda)
letné
28. jún 2019
(piatok)
 1. júl - 31. august 2019
 2. september 2019
 (pondelok)
TOPlist