Získanie prihlášky Forma doručenia prihlášky
Na sekretariáte školy Osobne vyplnením a odovzdaním
Tu:

 
zaslaním na:
alebo na adresu:
SZŠ sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo stromoradie 1
080 01 Prešov
 
 
Forma úhrady
Platbou v hotovosti v deň kurzu
 
Pozn.: V prípade neuhradenia sumy tesne pred začiatkom kurzu nebude frekventant do kurzu zaradený!!!
 
TOPlist