ZREALIZOVANÉ AKTIVITY - 2016/2017:

30. júna 2017 - slávnostné ukončenie šk. roku 2016/2017 - sv. liturgia FOTO
 
29. júna 2017 - sv. liturgi k sviatku sv. Petra a Pavla
 
15. júna 2017 - sv. liturgia FOTO
 
13.a14. jún 2017 - Celoslovenská súťaž prvej pomocin  v Žiline. SPRÁVA  VIDEO
 
1. júna 2017 - volejbalový turnaj pre 1. a 2. ročník
 
31. mája 2017 - Obhajoba Ročníkových prác žiakov II. ročníka. Najlepšiu ročníkovú prácu                           vypracovali žiačky Hurná, Sobotová a Šujetová na tému Algoritmy v zdravotníctve. Gratulujeme. Vyhodnotenie všetkých prác je na dátovom centre. - Harmonogram FOTO
 
31.mája 2017 - Národnú kultúrnu pamiatku SOLIVAR navštívili žiaci I. ročníka. SPRÁVA
 
30. mája 2017 - Žiaci III. BZA sa zúčastnili exkurzie v Biochemickom a hematologickom                               laboratóriu v Prešove 
 
30. mája 2017 - Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili exkurzie v NTS v Prešove.
 
30. mája 2017 - žiaci II. ročníka sa zúčastnili exkurzie vo Vedecko-technickom centre v                               Košiciach. SPRÁVA
 
29. mája 2017 - V spolupraci s OS SR bola zorganizovaná prednáška pre prvý ročník na  tému "Vojenské zdravotníctvo" a "Povinnosti OS SR v bezpečnostnom systéme SR NATO a EU" foto
 
29. mája 2017 - Exkurzia Bardejovské kúpele - 2. ročník. foto SPRAVA
 
25. mája 2017 - sv. liturgia. foto
 
25. mája 2017 - Žiaci prvého a druhého ročníka sa zúčastnili predstavenia v rámci                                     Festivalu komiky pod názvom "Ako sa šuster dostal do parlamentu"
 
22. mája 2017 - Žiaci 1. a 2. ročníka absolvovali prednášku z oblasti environmentalistiky.                           SPRÁVA
 
22.-26. mája 2017 - KOŽAZ  foto
 
18. mája 2017 - Deň ôsmaka v koži zdravoníka Foto Výsledková listina Sponzori
 
4.-12. mája 2017 - Poronin - Zakopane, Poľsko.  SPRÁVA
 
12. mája 2017 - Deň v sukni. foto
 
12. mája 2017 - Rozlúčka maturantov. foto
 
12. mája 2017 - Súťaž prvej pomoci organizovaná SČK. Správa foto
 
11. mája 2017 - Majáles. foto
 
5. mája 2017 - Triedne aktívy
 
28. apríla 2017 - Na ZŠ Šmeralová sa uskutočnilo obvodné kolo v atletike. Naše žiačky a žiaci obsadili 3 druhé miesta, 2 tretie miesta a 2 štvrté miesta
 
27. apríla 2017  Odber krvi. Tohto roku sme mali 48 zúčastnených z toho 29 úspešných                             darcov. foto
 
26. apríla 2017 - sa na Strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metóda v Košiciach                                    uskutočnila Medzinárodná prehliadka záujmovej umeleckej činnosti  stredných cirkevných škôl. Našu školu reprezentovali  Alexandra Dugasová  3.B ZA hra na klavír (doprovod), Petra Kmecová 2.B ZA hra na gitaru a spev,              Patrícia Duždová 1.B ZA recitáciafoto
 
25. apríla 2017 - sa uskutočnila Biblická olympiáda. Žiačky Gubová, Miklošová a Tarbajová                          získali 5. miesto.
 
20. apríla 2017 - Regionálne kolo súťaže v prvej pomoci SZŠ. 1. miesto získala SZŠ Poprad  OZNAMFotoVýsledky, Sponzori
 
6. apríla 2017 - Sa žiačka V. Gubová zúčastnila okresného kola Hviezdoslavovho Kubína
 
5. apríla 2017 - Žiačky našej školy vyhrali 3. miesto vo finále obvodného kola v basketbale žiačok SŠ, ktoré sa uskutočnilo na SPŠ Stavebnej v Prešove. 
 
31. marca 2017 - Žiačka Gubová V. z II.BZA a Petrušová A. zo IV.AZA sa zúčastnili                                     celoslovenského kola súťaže RUSKE SLOVO, ktoré organizuje Ruské  Gymnázium Košice Petzvalova. Súťaž mala názov Prekrásne roky školské. Žiačka Petrušová spievala sólo piesne a Gubová recitovala                                 báseň Студенты, ktorou získala 1. miesto. Blahoželáme. Foto a diplom
 
31. marca 2017 - Média a mladý človek. ČLÁNOK  Foto
 
30. marca 2017 - sa uskutočnilo školské kolo súťaže v SUDOKU. A. Zamborská zo IV.BZA                           vyriešila správne sudoku ako prvá v čase 8,5 minuty a vyhrala Bluetooth  reproductor Creative. Foto
 
24. marca 2017 - Basketbal žiačok SŠ - SPŠ Stavebná. Žiačky získali 1. miesto v skupine
 
24. marca 2017 - Deň počatého dieťaťa. foto
 
22. marca 2017 - Žiačky Gubová, Miklošová a Tarbajová získali 1. miesto v Biblickej                                     olympiáde v Okresnom kole. Pozrite si diplom a foto.
 
14.a 15. marca 2017 - Sa uskutičnili odborné exkurzie organizované pre žiakov 3 ročníka                                    v Nemocnici Šaca a pre žiakov 1. ročníka vo FNsP Prešov na  Klinike úrazovej chirurgie
 
od 1. marca - počas celého pôstu prebieha akcia ZBIERKA TEHLIČKA. Viac informácii  nájdete v týchto súboroch:  Info o zbierke   Tehlička   Južný Sudán  2._tyzden    3.týždeň   4. týždeň   5. tyžden   6._tyzden 
 
1. marca - sa uskutočnilo na Spojenej škole Ľ. Podjavorínskej obvodné kolo vo volejbale                     chlapcov. Naši chlapci sa umiestnili na 4. mieste.
 
28. februára - sa dievčatá našej školy zúčastnili obvodného kola vo flórbale na Spojenej
                    škole Ľudmily Podjavorínskej v Prešove. Žiačky obsadili 4. miesto.
 
28.februára - sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Fotografie. Výsledky:    Poézia: 1. V. Gubová, II. BZA, 2.  Patrícia Duždová, I. BZA a M.  Tarbajová, II. BZA, 3. J. Drotárová IV.AZA, Čestné uznanie: L. Dragoňová, I. BZA
 
20.-24. februára - žiaci I. BZA absolvolali 2. turnus lyžiarského výcviku z zjazdovom   lyžovaní v stredisku Litmanová. Pozrite si fotografie a článok, ktorý bol  publikovaný v denníku PRAVDA.
 
24. februára - žiaci II.BZA boli predvádzať obväzovú techniku v rámci Dňa starostlivosti o zdravie. Pozrite si fotografie a doplňujúce informácie.
 
22. februára - Prednáška CPPPaP pre žiakov IV. ročníka na tému Obchodovanie s ľuďmi. 
 
16.februára - sa uskutočnilo školské kolo súťaže Ruské slovo. Úmelecký prednes ruskej   poézie a prózy (1. Gubová, 2. Duždová, 3. Tlumačová), Spev ruských piesní  (1. Petrušová, 2. Gubová, 3. Chovancová a Radačovská) - foto
 
10. februára - Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku organizované na ZŠ Májového  námestia v Prešove. V. Gubová z II.BZA sa umiestnila na 4. mieste v úrovni B1 a S. Smrek z III.BZA sa umiestnil na 5. mieste v úrovni B2
 
9. februára - sa prezentovali dievčatá našej školy v oblastnej súťaži stredných škôl vo volejbale žiačok. Získlali 5. miesto - foto
 
9. februára - florbalový tím chlapcov našej školy vybojovoal III. miesto v turnaji stredných škôl, ktorý sa uskutočnil na Strednej spojenej škole Ľ. Podjavorínskej. - foto
 
8. februára - sa žiaci IV. ročníka zúčastnili výstavy "KAM NA VŠ" v DK ROH Prešov
 
31. januára - školský ples - foto
 
30. januára - sv. liturgia pri príležitost Troch svätiteľov a koncert - deň učiteľov cirkevných  škôl - foto
 
16.- 20. januára - Lyžiarský výcvikový kurz - I.AZA  foto
 
11. januára - Členovia žiackej školskej rady mali Raňajky s riaditeľkou
 
9. janúára - nám duchovný správca našej školy, o. Kuzmiak, požehnal priestory našej školy. Foto...
 
22. december - naši koledníci v škole. foto
 
22. decembra  - Vianočný koncert vo Františkánskom kostole. foto  viac...
 
21.-22. decembra - Žiacka školská rada mala "Nocovačku". Cez noc prejednali "Akčný                                  plán žiackej školskej rady"
 
21. decembra - vianočná volejbalový turnaj. Žiaci aj učitelia hrali naplno, no učitelia mali
                        trošku viac športového šťastia a vyhrali. Pozrite si ako sa im darilo. foto
 
21. decembra - žiaci IV. ročníka boli na odbornej exkurii v Krajskom operačnom stredisku.
 
20. decembra - naši koledníci boli na Arcibiskupskom úrade. foto
 
20. decembra - žiaci III.AZA sa zúčastnili na odbornej exkurzii na Psychiatrickom oddelení FNsP J.A.Reimana v Prešove.
 
15. decembra - druhý ročník mal prednášku CCCaP
 
14. decembra - III.BZA sa zúčastnila divadelného predstavenia Peter Black 3 v anglickom
                        jazyku  
 
13. decembra - zdobenie medovníkov. Medovníky sa budú predávať na Vianočnej
                         burze. Pozrite si fotografie dokonca a dozviete sa kto vyhral.
 
8. - 10. decembra - Počas Dňa Otvorených Dverí, nás navštívilo 120 žiakov v                                          sprievode rodičov alebo učiteľov. Pozrite si fotografie.                                                     
 
8. decembra- súťaž o NAJ triedu. Začali sme sv. Liturgiou, po ktorej naši žiaci súťažili na 7 stanovištiach. Naj triedou v školskom roku 2016/2017 je III.AZA. 2. miesto - IV. AZA a 3. miesto II. BZA. Pozrite si fotografie.
 
od 7. do 17. decembra - zbierka Humanita pre život. SPRÁVA  foto
 
7. decembra - školské kolo vo volejbale. 1. miesto získala II.AZA, 2. miesto III.BZA a 3. miesto I.AZA.
 
od 6. decembra - zrealizovali sme VIANOČNU BURZU pre Emku, Ďakujeme žiakom, učiteľom. Emke sme 20. decembra odovzdali 680€. PLAGÁT FOTO  Návšteva Emky na škole.
 
6. decembra - sme sa aktívne zapojili do zvierky Úsmev ako dar. Viac sa dozviete v       nasledujúcom texte a fotografiách.
 
6. decembra - prišiel k nám sv. Mikuláš. 
 
5.-21. decembra - súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried - 1. miesto II.BZA, 2. miesto                             I.AZA a 3. miesto IV.AZA a IV.BZA
 
1. decembra - zasadnutie RADY ŠKOLY. viac...
 
30. novembra - Olympiáda zo slovenského jazyka. VÝSLEDKY  FOTO
 
30. novembra - Olympiáda ľudských práv. VÝSLEDKY   FOTO
 
23. novembra - Olympiáda z cudzích jazykov. Výhercom gratulujeme. VÝSLEDKY  FOTO
 
21. novembra - sa žiaci prvého ročníka zúčastnili predstavenia Malý princ (Divadlo z
                         pasáže)
 
16. novembra - Súťaž v speve katolíckych cirkevných stredných škôl "O Alžbetinu    
                        ružu",  ktorú organizuje SZŠ sv. Alžbety v Košiciach. Mariana Tarbajová
                        z II. BZA  sa umiestnila na 3. mieste v kategórii náboženská pieseň.   
 
14. novembra - Vyhrnuli sme si rukáv pre dobrú vec a zorganizovali sme Študentskej
                        kvapky krvi. Pozri viac:  a foto. Tohto roku bolo 22 darcov.
                        Všetkým zúčastneným ďakujeme.
 
11. novembra - sa vybraní žiaci zúčastnili akcie "Nie drogám" a získali 4. miesto
 
10. novembra - výber žiačok školy získal 3. miesto v stolnom tenise na ZŠ Sibírskej
 
10. novembra - sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia "Nemá kocúr
                         večné hody" v historickej budove DJZ. Vstupné bolo hradené
                         Rodičovským spoločenstvom pri SZŠ sv. Bazila Veľkého. Ďakujeme.
 
9. novembra  - sa žiaci 2. ročníka zúčastnili Týždňa vedy a techniky v ZOC Max        
                       organizované Prešovskou univerzitou. Pozrite si fotografie z tejto  
                       zaujímavej akcie.
 
8. novembra - sa od 900 na našej škole uskutočnlilo oblastné kolo majstrovstiev česko-                            slovenskej súťaže  - fotodokumentácia. 
 
7. novembra - výber žiakov získla 3. miesto vo Futsale žiakov SŠ v Humennom.
 
2. novembra - získala M. Peštová 3. miesto na recitačnej súťaži "Rómovia recitujú"
 
29. októbra - stužková slávnosť IV.AZA. Pozrite si fotografie v sekcii Žiaci / IV.AZA
 
27. októbra - Žiaci 3. ročníka pripravili pre prvákov Imatrikulácia, viac Vám povedia fotky.
 
Zbierka pre Emku -  
 
24. októbra - Exkurzia HZZ v Prešove 
 
20. októbra - Vybraní žiaci našej školy sa zúčastnili na koncerte v rámci projektu
                     INTEGRÁCIA v Poprade, viac - foto
 
14. 10. - 2.11. - V našej škole prebiehala charitatívna zbierka Sviečka za nenarodené deti.
 
6. a 7. októbra - žiaci III.BZA a IV. AZA sa zúčastnili zbierky Deň nezábudiek
 
23.9., 3. a 4. 10 - V rámci dní dobrovoľnícta boli žiaci III. a IV. ročníka v Hospici Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi 
 
 
 
TOPlist