Školské akcie 2017/2018

 
 
Odborná prax v nemocnici v Karlových Varoch   ČLANOK   FOTO
20.6.2018
Ďeň ôsmaka v koži zdravotníka. FOTO 
14.6.2018
Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili akcie Vedecký brloh vo Vedeckej knižnici v Prešove - prednášky boli pod názvom Chémia v kuchyni a Čarovná chémia
12.6.2018
Žiaci II. BZA sa zúčastnili Olympiády a DOD v dome sociálnych služieb sv. Kozmu a Damiána.
6.6.2018
Ročníkové práce - Inštrukcie a harmonogram   FOTO
6.6 a 7.6
Soľnobanské múzeum Solivar, Prešov - I. ročník
5.6.2018
Exkurzia SteelPark Košice - II. ročník
5.6.2018
Odborná exkurzia - Sádrovňa a Kožné oddelenie, FNsP Prešov - I.AZA
4.6.2018
Odborná exkurzia - Centrálna sterilizácia, FNsP Prešov - I.AZA
4.6.2018
Žiaci II. ročníka sa zúčastnili exkurzie na stanici vrtuľníkovej záchrannej služby Krištof 04 v Košiciach SPRÁVA   FOTO
24.5.2018
Milujem svoje mesto. SPRÁVA a FOTO
21.-25.5 2018
Kurz ochrany života a zdravia - III. ročník -PROGRAM FOTO
18.5.2018
Rozlúčka našich štvrtákov. FOTO
17.5.2018
Divadelné predstavenie Nikola Šuhaj v DJZ Prešov, SPRÁVA
10.5.2018
sv. liturgia FOTO
10.5.2018
Darovanie krvi. FOTO
10.5.2018
Deň sukní a kravát
4.5.2018
Na ZŠ Šmeralovej sa uskutočnila súťaž v Atletike žiačok a žiakov SŠ. Naši žiaci a žiačky získali 2. miesto.
3.5.2018
o. Marián Kuffa mal prednášky pre žiakov našej školy. FOTO
27.4.2018
sa uskutočnili triedne aktívy. Ďakujeme rodičom za účasť.
16.4.2018
Pre žiakov IV. ročníka bola v priestoroch posilňovne školy zorganizovaný odborný seminár s workshopom na tému Kompresívna terapia - bandažovani končatín. FOTO
13.4.2018
Žiaci IV. AZA sa zúčastnili odbornej exkurzie v Hemodialyzačnom stredisku Logman a.s.  a Biochemickom a hematologickom laboratóriu - Synlab
11.4.2018
Školského kola SUDOKU sa zúčastnilo 12 žiakov. Najrýchlejšie sudoku vyriešila Mariana Tarbajová z III.BZA za necelých 12 minút. Vyhrala PowerBank v hodnote 20€. Gratulujeme.   FOTO    Akcia financovaná RS
9.4.2018
Mgr. Štofaňáková z CPPaP mala prednášku pre žiakov III. ročníka na tému Zvládanie konfliktných situácií v škole, doma, narušené medziľudské vzťahy.
6.4.2018
Deň sukní a kravát.
6. 4. 2018
sv. liturgia a program ku dňu počatého dieťaťa. FOTO
27. 3. 2018
Deň adorácie pred Eucharistiou. FOTO
20. 3. 2018
Zamestnanci Karlovarskej krajskej nemocnici z ČR informovali žiakov 3. a 4. ročníka o možnostiach práce v ich organizácii. FOTO
19. 3. 2018
Na našej škole sa dňa 19. marca 2018 v školskej knižnici uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V kategórii recitácie poézie sa na 1. mieste umiestnila Mariana Tarbajová z 3. BZA, na 2. mieste Lýdia Dragoňová z 2. BZA a 3. miesto obsadila Gabriela Halčišáková z 1. BZA. V kategórii recitácie prózy bolo udelené 3. miesto Kristíne Kuchárovej z 2. AZA. Všetkým menovaným študentkám srdečne blahoželáme! FOTO
19.3.2018
Flórbal žiačok SŠ - obvodné kolo - žiačky získali 3. miesto v skupine.
15. 3. 2018
V rámci projektu IT Akadémia sa žiaci II. ročníka zúčastnia popularizačnej prednášky Veda v meste. FOTO Viac informácii o projekte TU
14. 3. 2018
Korčuľovanie. FOTO
13. a 14. 3. 2018
Odborná exkurzia pre žiakov III. ročníka - Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, 1. súkromná nemocnica a.s., Košice Šaca  a Odborná exkurzia pre žiakov III. ročníka - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. Košice
13. 3. 2018
žiaci 1. a 2. ročníka sa zúčastnili Branného poldňa. FOTO
12. 3. 2018
Pracovná agentúra Atena. FOTO
6. 3. 2018
Na súktomenj škole ELBA Prešov sa uskutočnilo okresné finále basketbalu dievčat. Žiačky našej školy získali 2. miesto. 
5. 3. 2018
Odborná exkurzia pre žiakov IV.BZA  - Koordinačné stredisko IZS, Námestie mieru 3, Prešov
5. - 9. 3. 2018
Lyžiarský výcvik kurz  pre žiakov 1. ročníka
02 2018
Žiaci IV. BZA boli odmenení ako štvrtý úspešný tím zbierky - Úsmev ako dar v Prešovskom kraji a dve dievčatá ako najúspešnejšia dvojica z triedy boli odmenené krásnym spomienkovým darčekom. SPRÁVA
20. 2 2018
Na Veľvyslanectve Ruska na Slovensku sa uskutočnilo slávnostné ocenenie slovenských a ruských žiakov, ktorí sa zúčastnili Kvízu na znalosť spoločných stránok dejín Ruska a Slovenska. Radca-vyslanec Veľvyslanectva .V.Šabanov spolu s Jánom Čarnogurským - spolupredsedom poroty - odovzdali účastníkom diplomy a ceny. FOTO
Naše žiačky: Patrícia Duždová (2.BZA): diplom za 8. miesto + cena (medzi fotkami je aj jej fotka s cenami), Viktória Gubová (3.BZA): diplom za účasť
15. 2. 2018
v čase Veľkonočného pôstu v roku 2018 sme sa zapojili do verejnej zbierky TEHLIČKA, ktorej organizátorom je OZ SAVIO - mládež saleziánov. Zbierka bude prebiehať v budove našej školy. OZNAM  VYUŽITIE FINANCIÍ  KEŇA
8.2.2018
Slávnostná akadémia pri príležitosti sviiatku troch svätiteľov a Imatrikulácia prvákov sa uskutočnila v divadle A. Duchnoviča v Prešove. Foto
7.2.2018
Obvodné kolo v basketnale dievčat sa uskutočnilo v priestoroch školy ELBA Prešov. Dievčatá našej školy obsadili 2. miesto v skupine.
6.2.2018
Na Hotelovej akadémii v Prešove sa uskutočnilo obvodné kolo chlapcov vo volejbale. Naši chlapci obsadili 2. miesto v skupine. 
29.1.2018
Povedzme áno čistej vode Správa
18.1.2018
Na Spojenej škole Duchnovičova v Prešove sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v NEJ.Našu školu reprezentovali Šujetová (II.BZA) a Hižnajová (IV.AZA) - obsadila 5. miesto  
17.1.2018
2. miesto v skupine získali žiačky našej školy v obvodnom kole vo volejbale. Turnaj sa konal v hale SHŠ v Prešove. 
17.1.2018
Žiaci IV.BZA sa zúčastnili odbornej exkurzie v Útulku Archa, Greckokatolícka charita Pod Táborom v Prešove
16.1.2018
Žiaci IV. BZA sa zúčastnili na odbornej exkurzii vo FNsP Longman, Dialyzačné centrum.
16.1.2018
Prednáška CPPPaP Obchodovanie s ľuďmi - rizikové skupiny a riziká pri práci.
15.1.2018
Žiaci IV.AZA sa zúčastnili odbornej exkurzie na očnom oddelení a oddelení radiačnej onkológie vo FNsP v Prešove.
8.1.2018
Požehnanie priestorov našej školy duchovným správcom o. Kuzmiakom
22.12.2017
Adventný koncert pre žiakov a zamestnancov školy sa uskutočníl o 10:00 vo františkánskom kostole sv. Jozefa. Akcia financovaná RS
22.12.2017
Každoročne naši žiaci navštívia arcibiskupský úrad s vianočnou koledou a rovnako koledujú aj v priestoroch našej školy FOTO
22.12.2017
V hlasovaní o najoblúbenejsiu vianočnú skladbu našej školy vyhrala skladba Last Christmas (Wham!)
22.12.2017
Vyhlásenie výsledkov o najkrajšiu vianočnú výzdobu: 1. III.BZA  2. I.AZA  3. III.AZA  Ďakujeme všetkým za vytvorenie príjemnej vianočnej atmosféry. FOTO
19.12.2017
V školskom kole vo volejbale žiakov sa umiestnenie: 1. IV.AZA, 2. III.AZA, 3. II.AZA. Víťazné družstvo si zahralo priateľský zápas s učiteľmi školy - FOTO Akcia financovaná RS
15.12.2017
Žiaci prvého ročníka sa na hodinách občianskej náuky zapojili do Maratónu písania listov pod záštitou Amnesty international. Cieľom akcie bolo vyjadriť solidaritu s nespravodlivo trestanými ľudmi a osloviť priamo kompetentných. Listy žiaci adresovali generálnemu prokurátorovi na Slovensku, prezidentovi Čadu a úradníkovi v Pekingu. Veríme, že aj naše slová pomôžu zmeniť svet k lepšiemu. FOTO
12.12.2017
Olympiáda RUJ - školské kolo. V kategórii B1: 1. P. Duždová (II.BZA), 2.  L. Dragoňová (II.BZA), 3. K. Radačovská (II.BZA). V kategórii B2: 1. S. Smrek (IV.BZA), 2. V. Gubová (III.BZA), 3. P. Ferencová (IV.BZA),  Gratulujeme. FOTO Akcia financovaná RS
12.12.2017
Žiaci IV.BAZ sa zapojili do zbierky Úsmev ako dar. SPRÁVA  FOTO
11.12.2017
Spomienkové pásmo pri príležitosti 20. výročia básnika Ferdinanda Vokála, ktorý bol pedagógom našej školy. Akcia sa uskutočnila v priestoroch Knižnice P.O.Hviezdoslava a zúčastnili sa jej učitelia a žiaci školy, ktorí pripravili kultúrny program. SPRÁVA  FOTO
11.12.2017
Súťaž v zdobení medovníkov. Výťažok z predaja pôjde na charitu. Umiestnenie: 1. Miklošová (III.BZA), 2. Barkociová (III.AZA), 3. Strelcová (II.AZA), 4. Šibová (III.BZA), Najlepší chlapčenský výkon: Lukáč (III.AZA), Cena drevenej varešky: Ivanecká, Gaľová FOTO Akcia financovaná RS
8.12.2017
Súťaž o NAJ triedu tohto roku vyhrala II. AZA. Gratulujeme. FOTO Akcia financovaná RS
8.12.2017
Sa uskutočnil Deň otvorených dverí. Ďakujeme, že ste k nám prišli. FOTO
6.12.2017
Našu školu navštívil sv. Mikuláš so svojim sprievodom. FOTO
5.12.2017
Olympiáda ľudských práv - školské kolo. Umiestnenie: 1. Dugasová(IV. BZA), 2. Kmečová (II.AZA), 3. Stariňáková (I.BZA) FOTO Akcia financovaná RS
27.11.2017
Olympiáda SJL - školské kolo. V katogórii A sa umiestnili: 1. Tarbajová III.BZA, 2. Hovancová III.AZA, 3. Šujetová III.AZA. V kategórii B: 1. Reváková II.AZA, 2. Bindasová I.BZA, 3. Strelcová II.AZA.  Foto Akcia financovaná RS
23.11.2017
Organizácia CPPPaP uskutočnila prednášku pre 2. ročník na tému Zvládanie záťažových situácií v škole a doma.
23.11.2017
V priestoroch našej školy sa uskutočnilo Darovanie krvi. Krv darovalo 26 darcov. Ďalsí odber krvi bude v mesiaci marec. Tesíme sa na Vás. Foto
21.11.2017
Na SZŠ sv. Alžbety v Košiciach sa uskutočnila spevácka súťaž Alžbetina ruža. Súťaže sa zúčastnili žiačky Dugasová (IV.BZA), Kmecová (III.BZA), Mizeráková (I.AZA), Papcunová (I.AZA) a Tarbajová (III.BZA) Akcia financovaná RS
21.11.2017
Olympiáda ANJ - školské kolo, Umiestnenie: 1. Gabriela Sedláková II.AZA, 2. Nikola Komečová II.AZA, 3. Lukáš Koscelník III.AZA Foto Akcia financovaná RS
21.11.2017
Olympiáda NEJ - školské kolo, Umiestnenie: 1. Kristína Šujetová II.BZA, 2. Soňa Hižnajová IV.AZA, 3. Karina Harčaríková II.BZA. Foto Akcia financovaná RS
20.11.2017
V spolupraci s CPPPaP sa pre žiakov 1. ročníka uskutočnila prednáška na tému Adaptácia a adjustácia na nové podmienky školy.
20.11.2017
Červené stužky Foto SPRÁVA
13.11.2017
Na našej škole sa uskutočnilo oblastné kolo súťaže PISQWORKY, FOTO VÝSLEDKY
30.10.-4.11.
Program EarthKAM druhé kolo fotenia z vesmírnej stanice ISS.
27.10.2017
Koncert INTEGRÁCIA v Poprade. SPRAVA A FOTO
25.10.2017
Žiaci IV.BZA sa zúčastnili exkurzie v Psychiatrickej nemocnici v Michalovciach. Akcia financovaná RS
20.10.- 2.11.
Zbierka Sviečka za nenarodoné deti SPRÁVA
18.10.2017
Naša škola sa zapojila do projektu Milion deti sa modlí ruženec. Modlitbou za pokoj a jednotu vo svete sme sa v rovnakom čase zjednotili s deťmi z viac ako 70 krajín
17. 10. 2017
Footsalový turnaj o pohár sv. Jána Zlatoústeho Akcia financovaná RS
16. 10. 2017
Divadelné predstavenie Eugen Onegin. Zúčastnili sa ho všetci žiaci školy.
29. 9. 2017
Celoslovenská zvierka Dni nezábudiek. SPRÁVA
27. 9. 2017
V rámci programu EarthKAM organizacie NASA v spolupraci s Hvezdárňou a planetariom v Prešove mali žiaci I. a II. ročníka možnosť na hodinach INF nafotiť planetu ZEM z medzinarodnej vesmirnej stanice ISS. FOTO 
20.-21. 9. 2017
Zbierka biela pastelka. SPRÁVA  FOTO
19.-29. 9. 2017
Dni dobrovoľníctva, Hospic Matky Terezy, Bardejovská Nová Ves sa zúčastnili žiaci z III. a IV. ročníka
18. 9. 2017
OH v Dome sv. Kozmu a Damiána. FOTO
13.-14. 9. 2017
duchovné cvičenia II. BZA Akcia financovaná RS
11.-12. 9. 2017
duchovné cvičenia II.AZA Akcia financovaná RS
7. 9. 2017
Sereď - Múzeum holokaustu - exkurzia žiakov 3. ročníka SPRÁVA   FOTO Akcia financovaná RS
4. 9. 2017
slávnostné otvorenie školského roka a sv. liturgia
 
 
TOPlist