Zdravotnícky asistent

Forma štúdia

Pedagogické dokumenty, podľa ktorých sa vyučuje

Denná 

Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu s názvom Školský vzdelávací program pre študijný odbor zdravotnícky asistent, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom SR pod číslom Z34707-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom.
1. ročník – aktualizácia učebného plánu platná  od 1.9.2016
2. ročník – aktualizácia učebného plánu platná  od 1.9.2015
Večerná  Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu s názvom Školský vzdelávací program pre študijný odbor zdravotnícky asistent, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom SR pod číslom Z34707-2013-OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom.
   Sanitár

Forma štúdia

Pedagogické dokumenty, podľa ktorých sa vyučuje

Večerná

Učebný plán je súčasťou školského vzdelávacieho programu s názvom Školský vzdelávací program pre učebný odbor sanitár, ktorý bol vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom Z35013-2013- OZdV zo dňa 30.7.2013 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom.

 

 
 
TOPlist