Hlavné ciele:
- poskytovať komplexnú poradenskú pomoc žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení individuálnych problémov žiakov v oblasti profesijnej orientácie, osobnostných, vzdelávacieho vývinu v spolupráci s triednymi učiteľmi a duchovným správcom školy
-  zabezpečiť pedagogicko-psychologickú starostlivosť a diagnostiku  problémových žiakov a realizáciu odporúčaní poradenských zariadení – CPPPa P Prešov
-  informovať a propagovať ciele sústavy výchovného poradenstva u žiakov, pedagógov a rodičov
-  venovať pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, ich vzájomným vzťahom ako základu ich úspešného pôsobenia v budúcom zamestnaní
 
Konzultácie: štvrtok od 1130 - 1330  v miestnosti výchovného poradcu, prípadne v inom čase na základe telefonického dohovoru (051/7725302)
 
 
Dokumenty na stiahnutie 
 
 
 

 

 

 

 

       

 
TOPlist