STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

                

 

   NOVÁ školská webová stránka - sledujte na https://szssvbazpo.edupage.org  

 

                                                     O Z N A M  k začiatku školského roka 2021/2022

2. september 2021

8:15 - stretnutie žiakov dennej formy štúdia pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa (ul. Hlavná č.8) - hlásiť sa triednym učiteľom

8:30 - sv. liturgia, po skončení rozchod žiakov

3. september 2021

Žiaci dennej formy štúdia:

8:00 - triednické hodiny, viac informácií k programu dňa poskytnú žiakom triedni učitelia

Žiaci externého/večerného štúdia - triedy I.AV a I.AS: 

13:00 - úvodné stretnutie s triednymi učiteľmi 

7. september 2021

Žiaci externého/večerného štúdia - trieda II.AV: 

8:00 - začiatok vyučovania

 

POKYNY pre nových stravníkov na školský rok 2021/2022

  1. Žiak si zakúpi čip v sume 4,00 €, ktorý používa počas celého štúdia (možnosť zakúpenia bude počas prvého týždňa po nástupe do školy).
  2. Stravu je možné platiť trvalým príkazom v banke alebo príkazom cez internetbanking na č. účtu IBAN: SK37 5600 0000 0088 3710 1002. Do poznámky uviesť meno a priezvisko stravníka.
  3. Na stravu je každý stravník povinný sa prihlásiť resp. odhlásiť označením čipu prostredníctvom objednávacieho počítačového systému alebo na www.strava.cz jeden deň vopred do 8:00. Na pondelok je potrebné sa prihlásiť resp. sa odhlásiť v piatok.
  4. Odhlásenie je možné tiež urobiť telefonicky na t.č. 051/7718547 - stravné oddelenie alebo mailom na ssistrava@gmail.com.
  5. Bližšie informácie môžete získať na t.č. 051/7718547 - stravné oddelenie.

 

 

==========================================================

Všetkým našim zamestnancom a žiakom  prajeme

príjemné a obohacujúce prázdninové dni.

==========================================================

Očkovanie proti COVID-u = ochrana jednotlivca aj spoločnosti

==========================================================

 

 

INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O UBYTOVANIE V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

v školskom roku 2021/2022

tlačivo žiadosti o prijatie do školského internátu nájdete TU

===============================

MOŽNOSTI ŠTÚDIA VO VEČERNEJ FORME

2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore praktická sestra

1-ročne štúdium v učebnom odbore sanitár

Termín podania prihlášky - 31. júl 2021 

viac informácií, vrátane aktuálnych kritérií, nájdete TU

 Nakuknite do našich učební.

Ak chcete vedieť viac, pozrite sa aj TU a TU.

Aktuálne kritéria pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia pre absolventov ZŠ nájdete TU .

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka večernej formy štúdia v študijnom odbore PRAKTICKÁ SESTRA nájdete TU.

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka večernej formy štúdia v učebnom odbore SANITÁR nádete TU.

===============================

Projekt A smile behind a mask je vo finále. Viac o jeho realizácii a výstupoch nájdete TU

===============================

Čím aktuálne žijeme? 

   Viac informácií nájdete TU Viac informácií sa dozviete TU

 Viac informácií nájdete TU

Naši žiaci sa zapojili do súťaže

"DAJ FOTKE PRÍBEH".

Fotke dali príbeh aj žiačky III.A triedy

Klaudia HarničárováViktória Džurbová či Zuzana Palihová

Dňa 13.4.2021 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách - poézia a próza.

Poézia:

1. x

2. Kamila Ščešňaková (3.B)

3. Radoslava Šebešová (1.A)

Próza:

1. Veronika Pejková (1.A)

2. Alexandra Angušová (1.B)

3. Patrícia Buksárová (1.A)

 Viac informácií ku Dňu Zeme nájdete TU

 Viac sa dočítate TU

 

Svetový deň epilepsie (Fialový deň) predstavuje medzinárodnú kampaň, ktorá začala v roku 2008. Venuje sa zvyšovaniu povedomia o epilepsii na celom svete. Každoročne sú ľudia 26. marca vyzývaní, aby sa obliekli do fialového a podporili tak osoby s touto chorobou.

          Viac k tejto téme sa dočítate TU

           Viac informácií nájdete TU

 

          Chceš vedieť viac? čítaj TU

 

          Viac informácií nájdete TU

           Viac informácií nájdete TU

________________________________________________________________________________

Naša škola sa zapojila do projektu   s názvom A smile behind a mask

Viac informácií nájdete TU 

________________________________________________________________________________

  Modlitba sv. Efréma Sýrskeho

__________________________________

   Aktuálne informácie k preukazu ISIC  F  

__________________________________

__________________________________

                 Prehľad základných informácií k návratu do škôl F 

__________________________________

PRE ŠTVRTÁKOV - aktuálne informácie nájdete v záložke školskí koordinátori - výchovné a kariérne poradenstvo (aktuálny životopis, vzor prihlášky na štúdium na VŠ, termíny podania prihlášok). Časopis Kam po strednej škole 01/2021 nájdete TU

__________________________________ 

         Pre štvrtákov - viac informácií nájdete TU a TU

 __________________________________ 

Dňa 16. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Tu sú najúspešnejší účastníci:

                                            1. Zuzana Palihová (3.A)
                                            2. Marián Petro (2.A)
                                            3. Simona Šoltisová (2.B)

                                                                                                    Blahoželáme.

11. 12. 2020 sa realizovala online Olympiáda zo slovenského jazyka.

        Kategória B (1. a 2. ročník):                                 Kategória A (3. a 4. ročník):

        1. Veronika Pejková (I.A)                                       1. Katarína Joppová (III.A)

        2. Klaudia Slivová (II.A)                                          2. Alena Bindasová (IV.BZA)

        3. Viera Kavalecová (I.A)                                       3. Michaela Figurová (III.B)

                                                                                                    Srdečne blahoželáme.

Dňa 10.12.2020 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády z ruského jazyka. Súťažilo sa v B2 kategórii. 

                                        1. miesto - Timea Suchaničová (IV.BZA)

                                        2. miesto - Bianka Andrejkovičová (II.B)

                                        3. miesto - Jana Dvorová (III.B)

                                                                                                Výhercom blahoželáme. 

Dňa 7. 12. 2020 sa uskutočnila online Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo.

1. miesto - Natália Halajová, II. A 25/35,

2. miesto - Nikola Žigová, III. A 23/35,

3. miesto - Klaudia Slivová, II. A, 21/35.

Víťazom blahoželáme.                                                   

__________________________________                                       

Viac sa dozviete TU

Pozrite si aj video

 

 Aktuality:   

Zalistujte si v knihe Čarovné sakrálne pamiatky
Potrebujete preklad alebo tlmočenie? Viac info nájdete TU

Sociálne štipendium:

  • všeobecné informácie nájdete TU
  • žiadosť nájdete TU

ERASMUS+ (2018-2020)

  

 
 
 
 

                           

                                      overenie 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06