STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

ZREALIZOVANÉ AKTIVITY V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020: 
 
 

Sviatok Nanebovstúpenia Pána je celosvetovým dňom katolíckych škôl - príhovor o. Milana Kuzmiaka, duchovného správcu školy

 

                                                              Viac sa dočítate TU

Prednáška - svedectvo Gorana z Medžugoria. Pozrite si fotografie z prednášky.  

19.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v riešení SUDOKU. Súťaž vyhrala A. Naďová z II. A 

Fitness náramok do súťaže venovalo rodičovské spoločenstvo.

 
Výber našich žiačok sa 10.2.2020 súčastnil na obvodnom kole dievčat v basketbale. Obsadili 2. miesto v skupine.
 

Žiacka školská rada zorganizovala simulované študentské parlamentné voľby do NR SR.

Do volieb, ktoré sa uskutočnili 7.2.2020  v priestoroch našej školy sa zapojili žiaci do 18 rokov. 

 
Dňa 30.1.2020 prebiehalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín. Gratulujeme týmto šikovným žiačkam:
1. miesto - Viktória Džurbová (2.A)
2. miesto - Martina Gdovinová (3.AZA)
3. miesto - Kamila Ščešňaková (2.B)
 
Na SOŠ Košická sa 23.1.2020 uskutočnilo obvodné kolo súťaže vo volejbale žiačok. Výber dievčat z našej školy obsadil 3. miesto v skupine. 
 
 
16.1 2020 sa E. Hižnajová zo IV.BZA zúčastnila okresného kola v Olympiáde z Nemeckého jazyka. Získala 3. miesto. Gratulujeme.  
 

Žiacká škoslá rada znova zorganizovala súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu.

Výsledky súťaže boli vyhlásené 20.12.2019: 1. miesto: III.BZA, 2. miesto: 2.B, 3. miesto: 2.A

Po triednických hodinách sa žiaci a učitelia zúčastnili vianočného koncertu.

 
 
Dňa 18. 12. 2019 žiačka 4. BZA Patrícia Duždová a Sofia Michňáková študentka Pedagogickej fakulty v Prešove uskutočnili prednášku v  1. A ohľadom činnosti Stredoškolského parlamentu PSK, oboznámili žiakov o činnosti a úlohách žiackych školských rád na školách.
 
Dňa 12.12.2019 sa našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v ruskom jazyku.
 
Súťažilo sa v B2 kategórii. 
1. miesto - Patrícia Duždová (4.BZA)
2. miesto - Kristína Radačovská (4.BZA)
3. miesto - Lýdia Dragoňová (4.BZA)
 
Výherkyniam srdečne gratulujeme.
 
 

V dňoch 12. a 17. decembra 2019 sa žiaci 4.AZA a 4.BZA zúčastnili verejnej zbierky Vianoce s Úsmevom 2019. Finančné prostriedky, ktoré v uliciach mesta Prešov vyzbierali, budú venované Spoločnosti priateľov detí z detských domovov ÚSMEV AKO DAR.

viac...

 

Jack & Joe Dňa 10.12.2019 sa triedy 2.A a 3.A zúčastnili divadelnej hry s názvom Jack & Joe.

Jedná sa o činohru predstavenú v anglickom jazyku určenú pre stredné školy. Ide o vtipný príbeh nabitý akciou, odohrávajúci sa na rôznych miestach v USA. Predstavenie ponúka kultúrny zážitok, premýšľanie nad činmi postáv a obohatenie anglickej slovnej zásoby. 

viac na našom facebooku

 
 

6.12.2019 sa konal

12-ty ročník školskej súťaže

o NAJ TRIEDU.

Naj trieda

tohto školského roka je III.BZA.

 

Gratulujeme. 

 

FOTO

 
 
 

V Deň otvorených dverí nás navštívilo 130 žiakov základných škôl. 

Veríme, že sme im pomohli pri ich dôležitom rozhodovaní pri voľbe svojho dudúceho povolania.

Pozrite si fotografie.

 

5.12.2019 sa uskutočnilo školské kolo vo volejbale.
 
Dnes našu školu navštívil Mikuláš :-)  FOTO  
 

Obľúbenou predvianočnou akciou je zdobenie medovníkov. Tohto roku to bolo 4.12.2019. FOTO

1. miesto: Juščáková II.B

2. miesto: Minčáková, Dudžák III.AZA

3. miesto: Dendisová, Tlumačová IV.BZA

 

4. 12. 2019 sa uskutočnilo Školské kolo olympiády z Anglického jazyka.

Na prvom mieste sa umiestnila Nikola Kmečová, IV. AZA, na druhom Nikola Žigová, II. AZA a na treťom Gabriela Sedláková, IV. AZA.

Výhercom srdečne blahoželáme.

FOTO

Olympiáda zo Slovenského jazyka, ktorá sa uskutočnila 4.12.2019 prebiehala v dvoch kategóriách. 
Umiestnenie v kategórii A: 1. Bindasová (III.BZA), 2. Čekanová (IV.BZA), 3. Karaffa (III.AZA)
Umiestnenie v kategórii B: 1. Figurová (II.B), 2. Palihová (II.A), 3. Joppová (II.A)
             
SZŠ sv.  Bazila Veľkého Prešov
Olympiáda ľudských práv –školské kolo
Téma: XXII. ročníka: Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21. storočia
Dátum: 2.12.2019
Výsledky: 1. miesto:  Ján Čech II.B
                   2. miesto: Jakub Konečný IV.AZA
                   3. miesto: Emanuel Šulík IV.AZA
Blahoželáme. Do krajského kola sa budú pripravovať prví dvaja žiaci.  FOTO

27.11.2019 sa v Bardejove uskutočnila Burza informácií určená pre žiakov 9. ročníka Základných škôl. Stredné školy mali možnosť poskytnúť informácie o svojej škole a pomocť tak deviatákom pri výbere svojho budúceho povolania. 

Veríme, že sme žiakov ZŠ našou prezentáciou zaujali.

 

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS, ktorý  si pripomíname 1. decembra, sa na našej škole v dňoch 27. a 28. novembra 2019 uskutočnili prednášky a premietanie odborných filmov, ktoré problematiku AIDS priamo alebo aj v širších súvislostiach študentom 3. a 4. ročníka priblížili.

VIAC...

 
Tak ako v strome prúdi životodarná miazga, tak v Tvojich žilách prúdi životodarná krv.
Bez miazgy strom vyschne, bez krvi človek zomrie.
Nedovoľme, aby stromy vyschýnali a ľudia zomierali.
Stačí tak málo nelámať konáre stromov a darovať krv ľuďom, ktorí ju potrebujú.
Stačí tak málo a predsa veľa ... BYŤ ČLOVEKOM so SRDCOM na správnom mieste!
25.11.2019     Plagát
 
Finále akcie NIE DROGÁM sa uskutočnilo 22.11.2019 na SOŠ Lesnícka. Výber naších žiakov získal 5. miesto.  
 
Dvorová J. a Hižnajová E. reprezentovali našu školu na speváckj súťaží o Alžbetinu ružu, ktorá sa uskutočnila na SZŠ sv. ALžbety v Košiciach.
 

Od pondelka 18. 11. 2019 sa na našej škole uskutoční celotýždňová aktivita venovaná  jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín, Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.

Naši učitelia si pre žiakov pripravili rôzne súťaže a hry, pri ktorých budú môcť zúročiť už získané vedomosti o M. R. Štefánikovi a taktiež sa niečo nové a zaujímavé o ňom naučiť.

 

V dňoch 13. a 14. novembra 2019 sa študenti 3.AZA a 4.BZA zúčastnili verejnej zbierky organizovanej NÁRODNÝM CENTROM SCLEROSIS MULTIPLEXn.o. pre Klub SCLEROSIS MULTIPLEX v Prešove.

Tí ľudia v uliciach mesta, ktorí boli ochotní prispieť akoukoľvek finančnou čiastkou, boli našimi študentami obdarovaní symbolickou slnečnicou. Za obetavú dobrovoľnícku činnosť sa študentom osobne poďakovala predsedníčka tohto Klubu Mgr. Juliána Ilenčíková. Zároveň im sprostredkovala osobnú skúsenosť s týmto ochorením, čo bolo zaiste dobrou motiváciou aj pri realizácii úspešnej zbierky v uliciach mesta Prešov. 

 
 

Dňa 11.11.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré pozostávalo z písomnej a ústnej časti .FOTO 

Výsledky : 1. miesto Karina Harčaríková    IV.BZA

                  2. miesto Erika Hižnajová          IV.BZA

                  3, miesto  Kristína Šujetová       IV.BZA

 
9.11.2019 sa uskutočnila stužková slávnosť IV. AZA  
 
 
1. miesto v skupine získali žiaci 1.-3. ročníka našej školy na akcii NIE DROGÁM. Akcia bola organizovaná 8.11.2019 na SOŠ Lesnícka.  
 

Naša škola sa zapája do celoslovenskej kampane boja proti AIDS s názvom Červené stužky. Jednou z aktivít kampane je výtvarná súťaž Študentom, ktorí sa zapojili do aktivity Pohľadnica pre Červené stužky ​ďakujeme a za školu posielame organizátorom kampane ​Červené stužky​pohľadnice, ktoré vytvorili: Bibiána Juščáková z 2. B, Sidónia Karafová z 3. BZA  a Viktória Čorňáková z 2.A.  Bližšie informácie nájdete TU

Na hodinách náboženstva žiaci pripravovali červené stužky - foto

 

V dňoch 18. – 25. 10. 2019 sme sa mali možnosť na pôde našej školy zapojiť do verejnej zbierky organizovanej Fórom života Sviečka za nenarodené deti.

Podarilo sa nám vyzbierať na konto tejto organizácie 60€, za čo všetkým, ktorí si zakúpili sviečku a takto podporili aktivity na ochranu ľudského života a jeho dôstojnosti veľmi pekne ďakujeme.

 
Oblastné kolo súťaže PIŠQWORKY sa uskutočnlo 8.11.2019  v priestoroch našej školy. Našu školu reprezentovali
Kapitánka: Ivana Papcúnová  (III.AZA), 
2. hráč: Paulína Jenčová (III.AZA), 
3. hráč: Terézia Poľáková  (III.BZA)
4. hráč: Viktória Miškufová  (III.AZA)
5. hráč: Samuel Daňko  (III.BZA)
Súťaže sa zúčastnilo 19 tímov a naši žiaci obsadili 6. miesto. Pozrite si podrobnosti k súťaži - TU
 
Žiaci 4. ročníka sa 21.10.2019 zúčastnili odbornej exkurzie v Psychiatrickej nemocnici Michalovce.
 
19.10.2019 sa uskutočnila stužková slávnosť IV. BZA  
 
4. miesto v okresnom kole v stolnom tenise získali žiačky našej školy. Turnaj bol organizovaný na ZŠ Sibírska v Prešove 17.10.2019.
 
Výber chlapcov našej školy získla 5. miesto na Okresnom kole vo Futsale, ktoré sa uskutočnilo 14.10.2019 v športovej hale HA v Prešove. 
 
10. októbra 2019 sme si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia. Organizátorom verejnej zbierky Dni nezábudiek 2019, ktorá pri tejto príležitosti prebiehala na Slovensku od 2. 10. do 6.10. 2019, je Liga za duševné zdravie. Do zbierky na podporu duševného zdravia sa v Prešove zapojila aj naša škola. Študentom III. BZA a IV. BZA, ktorí v uliciach mesta oslovovali ľudí a získavali dobrovoľný príspevok od okoloidúcich, veľmi pekne ĎAKUJEME. Výťažok zbierky v Prešove je určený pre organizáciu KOLOBEH ŽIVOTA, ktorá podporuje ľudí v ťažkých životných situáciach, najmä pri strate blízkej osoby.
 

Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili v rámci predmetu OAD odborného seminára organizovaného v spolupráci so zástupcom firmy Lohmann & Raucher na tému Vlhké hojenie rán. Seminár sa uskutočnil 7.10.2019 v priestoroch školy. 

FOTO

 
Žiaci našej školy sa 1.10.2019 zúčastnili Cezpoľného behu žiakov a žiačok SŠ, ktorý bol organizovaný na Základnej škole Šmeralová.  
 
Žiaci 1. a 2. ročníka sa 3.10.2019 zúčastnili divadelného predstavenie Nikola Šuhaj.    
 
V rámci projektu Erasmus plus boli žiačky našej školy na odbornej praxi v Prahe. 23.9.2019 účastníčky projektu prezentovali výsledky projektu svojim spolužiakom a učiteľkám odborných predmetov. 
 

Do zbierky BIELA PASTELKA sa aktívne zapojila aj naša škola.

Dobrovoľníčky z II.B – Miška, Simona, Dorotka a Vanda

zavítali do naších tried, zborovne či kabinetov v dňoch

19. a 20. septembra.

INFO

 
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi

PLAGÁT - Dievča Last Minute

PLAGÁT - Dievča Work Travel

Informácie o kampani

 
Žiaci III.AZA sa 17.9.2019 zúčastnili odbornej exkurzie v priestoroch Bardejovských kúpeľov.  
 
Naša škola sa pravidelne zapája so svojími učiteľmi a žiakmi na Dňoch dobrovoľníctva. Tohto roku boli ako dobrovoľníci žiaci IV.AZA v dňoch 17. a 18. septembra a žiaci IV.BZA v dňoch 19. a 20. septembra v Hospici  Bardejovskej Novej Vsi.
5.9.2019   Žiaci 3. ročníka sa zúčastnili exkurzie v Osvienčime.
2.9.2019

 

Slávnostné otvorenie školského roka - sv. liturgia. 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06