STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

Meno a heslo Vám pridelí správca dátového centra.
Žiakom prihlasovacie údaje oznámi triedny učiteľ.
Prihláste sa do školského dátového centra kliknutím na obrázok.
 Prístup na dátové centrum v rámci školy:
 
 
 
 
Vzdialený prístup na dátové centrum:
 
 

 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06