STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

Informácie o projekte
   

Názov projektu

Zlepšiť úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností zdravoníckych asistentov v duchu hodnôt Boromejskej starostlivosti (spoločne, zodpovedne, s účinnou láskou)

Trvanie projektu

24 mesiacov  (1.6.2018 - 31.5.2020)

Prijímajúca organizácia Nemocnice Milosrdných sestier sv. Karla Boromejského v Praze    http://www.nmskb.cz/

Dokumenty

PRIHLÁŠKA     VÝBEROVÉ KONANIE - kritériá

 

Program realizácie 1. turnusu 

1.6.2018 - 4.6.2018 - zverejnenie kritérií a prihlasovanie účastníkov mobility

1.6.2018 - menovanie tímu zamestnancov zodpovedných za realizáciu projektu

4.6.2018 - zasadnutie výberovej komisie, zverejnenie výsledkov výberu

5.6.2018 - 28.6.2018 - oborná a interkulturálna príprava účastníkov mobility

september 2018 - mobilita 

Program realizácie 2. turnusu
 

 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06