STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

 
Adresa:
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého
Kmeťovo stromoradie 1
080 01 Prešov
Telefón: +421 51 772 53 02
Fax: +421 51 772 29 85
web školy
https://szssvbazpo.edupage.org/
Riaditeľka školy
PhDr. Mária Lopatová, PhD. MPH
riaditel@szssvbazpo.edu.sk
riaditelka.szssvbazpo@wbl.sk
Sekretariát sekretariat@szssvbazpo.edu.sk
Prevádzka školy ekonom@szssvbazpo.edu.sk
Zástupkyňa školyI
Ing. Alena Sochová
ucitel.sochova@szssvbazpo.edu.sk
Výchovná poradkyňa
PhDr. Renáta Danková
ucitel.dankova@szssvbazpo.edu.sk
Kde nás nájdete:

48.996454, 21.245833

 

 

 

 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06