STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

 
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého v Prešove
začala oficiálne svoju činnosť na základe zriaďovacej listiny
podľa vyhlášky č. 536/1990 Zb. o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl so súhlasom MZ SR dňa 1. septembra 1990.
 
Vyučovanie sa začalo 17. septembra 1990.
 
Zriadovateľom je Rád sestier sv. Bazila Veľkého,
Provincia Trpiacej Bohorodičky, Prešov
 

 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06