STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

Prečo študovať na našej škole?

Počas štúdia si budete môcť vyskúšať prax nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
 
Máme kvalitne vybavené odborné učebne
a erudovaných pedagogických zamestnancov.

Poskytujeme bohatý duchovný život.

Vytvárame rodinnú atmosféru v škole.

Máme vlastný školský internát s jedálňou, ktorý je hneď vedľa školy.

Budete mať možnosť rozvíjať svoje zručnosti z oblasti finančnej gramotnosti a získate certifikát o absolvovaní programu Viac ako peniaze v rámci predmetu Finančná gramotnosť.

Dozviete sa viac zo sveta médií, naučíte sa orientovať  v mediálnej ponuke, chápať vplyv médií na jednotlivca a bezpečne sa správať pri používaní internetu v rámci predmetu Mediálna výchova.

Budete mať možnosť dozvedieť sa viac v oblasti zodpovedného manželstva a rodičovstva v rámci predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

Prečo študovať odbor Praktická sestra?

 

Všeobecné informácie o škole TU

 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06