STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

 

Názov projektu

Donor

Termín realizácie

Stav realizácie

 
Zlepšiť úroveň nadobudnutých vedomostí a zručností zdravoníckych asistentov v duchu hodnôt Boromejskej starostlivosti (spoločne, zodpovedne, s účinnou láskou) Erasmus+

06/2018

05/2020

trvá

 Viac informácií

O čom to bolo?

Spätný pohľad účastníkov - prezentácia 

IT akademia   od 2017    
Zdokonalenie získaných vedomostí a zručností študentov v Dome ošetrovateľskej starostlivosti  - LONDÝN
Erasmus+ (53566€)
06/2015-05/2017 ukončený
Odborná stáž v norsing dome - Londýn:
- september 2015 - 10 žiakov IV. ročníka
- jún 2016 - 10 žiakov III. ročníka
Výstup: Časopis
Inovatívne vzdelávanie - cesta k úspechu vo vedomostnej spoločnosti   02/2014 - 11/2015 ukončený viac informácií najdete TU
Inovácia učebne Prvej pomoci na SZŠ sv. Bazila Veľkého v Prešove Renovabis (5 284€) 09-11 2013 ukončený   clanok.pdf   foto
Zdokonalenie dosiaľ získaných vedomosti a zručnosti zdravotníckych asistentov. Leonardo da Vinci (59 662 €) 2012-2013 ukončený
  
Ošetrovanie popálených-šanca vedieť viac  Nadácia ORANGE (818 €) 2012 ukončený   popis_projektu.pdf [34 KB]
Inovácia odborných učební Renovabis (4 119 €) 2010 ukončený  

Mobilita zdravotníckych asistentov s humánnym prístupom k pacientovi

Program celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci  (7 967 €)

2009 - 2010 ukončený
40UP   2009 ukončený
Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ   2009 - 2013 prebiehajúci www.modernizaciavzdelavania.sk
Modernizácia fyzikálno-chemického laboratória   2009 - 2010
ukončený
 
Elektornizácia a revitalizácia školských knižníc 2008   2008 - 2009
ukončený
 
 Projekt Infovek   od 2003  prebiehajúci 
Elektronizácia a revitalizácia Domovov mládeže 2007  Rozvojový projekt MŠ SR  2007 - 2008 ukončený   
Modernizácia odborných učení Renovabis  2006 - 2007 ukončený  
Ošetrovateľská starostlivosť o terminálne chorých Národná agentúra Leonardo da Vinci 

 2007

ukončený Odborná stáž 10 žiakov 3. ročníka v Hospici sv. Jozefa v Rajhrade (ČR)
Zriadenie modernej učebne na vyučovanie cudzích jazykov Renovabis 2005 - 2007

ukončený 

 
CM-SK-IS: Spoločný Slovensko Islandský časopis Národná agentúra Socrates - Comenius 1.2

2006 - 2007

ukončený

Výmenný pobyt žiakov Slovensko - Island. Výsledný produkt: http://www.icelandiscool.com/icevakiaweb.pdf
Zvýšenie počítačovej gramotnosti ohrozenej skupiny občanov Projekt Infovek - Digitálny štúrovci

2005 - 2006

ukončený

 
Úprava areálu školy Komunitná nadácia Prešov

1998 - 2002

ukončený

 
Lektor nemeckého jazyka Danube

1998

ukončený

 
Štipendiá, učebné pomôcky, hydroizolácia kaplnky Renovabis

1998 - 2003

ukončený

 
Darovanie počítačov Nadácia Solon

2000

ukončený

6 PC v hodnote 6000$
Overenie získaných vedomostí a zručností v cudzine (Lipsko) Národná agentúra Leonarfo da Vinci

2003

ukončený

mobilita 10 žiačok /3 týždne
Duchovné cvičenia žiakov a učiteľov Koch fundation Inc.

2003 - 2005

ukončený

 
Rekonštrukcia strechy 1. - 3. etapa Konferencia biskupov USA, LOYOLA fundation, Rascob fundation for catholic

2001 - 2003

ukončený

 
 

 

 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06