STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

 
Školská knižnica pri SZŠ sv. Bazila Veľkého
 
 Výpožičný čas
Každý deň 12:15 - 12:45 a 14:20 - 15:00
Okrem toho v čase od 730 do 1600
(po dohode som k dispozícii).
 
 
 
 V školskej knižnici je okrem požičiavania literatúry možné využiť internetové a kopírovacie služby
Viac informácií o poskytovaní týchto služieb nájdete v knižnici.
 
 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06