STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. BAZILA VEĽKÉHO

ŠTUDIJNÉ ODBORY pre absolventov stredných škôl

PRAKTICKÁ SESTRA 
(večerné 2 ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium)
  • určený pre absolventov stredných škôl s maturitou,
  • vyučovanie je rozdelené do 2 dní v týždni,
  • kritériá prijatia na štúdium na školský rok 2021/2022 nájdete TU

​____________________________________________________________

 
 
SANITÁR  
(učebný odbor)
  • určený pre absolventov stredných škôl bez maturity,
  • vyučovanie prebieha 1 deň v týždni,
  • kritériá prijatia na štúdium na školský rok 2021/2022 nájdete TU
 

aktualizované: 08.11.2021 18:17:06